Gästgivarelängden

Gästgivarlängd Gästgivarlängd

Här börjar historien enligt gästgivarelängden som sträcker sig ända tillbaka till drottning Kristinas 1600-tal.

1645 kan man läsa att Hans Nilson och hans hustru Zanna hade hand om gästgiveriet i Qvibille.

Och resten är som man säger historia!

Milstenen från 1666

Milstenen från 1666 Milstenen från 1666

Här står den i all sin prakt, milstenen som landshövding Iohan Hård af Segerstad reste på uppdrag av dåvarande Konungen Karl XI, eller noga räknat hans förmyndarregering då Kungen själv inte blev myndig förrän 1672.

Lägg särskilt märke till initialerna som är inhuggna i den Halländska graniten längst ner på stenen. IH - Iohan Hård. Hård var nog som namnet antyder en ganska hård man med ett rejält ego, då han lät pryda kungens milsten med sina egna initialer. Detta tilltag kan tyckas djärvt, om man betänker kronans makt under denna tidsperiod.

Iohan Hård blev också rannsakad för sitt tilltag, men han visade sig inte bara vara en hård utan även en förslagen man för han lär ha svarat något i stil med;

-Ers Majestät... Det betyder inte alls Iohan Hård, utan "I Halland".

Han fick behålla både huvud och arbete...

Hans gärning som landshövding varade till 1676.