Sevärdheter!

Klicka på kartan för mer info!

Susegården

Susegården Susegården

Ett par kilometer från Gästgivaregården ligger Susegården.

Där ligger bland annat Sveriges största skytteanläggning.

Klicka er in på ett besök där!

Biskopstorps Naturreservat

Naturreservatet består till stor del av ädellövskog och räknas till ett av Sydsveriges artrikaste lövskogsområden. Med sina 907 hektar blir Biskopstorp Hallands näst största naturreservat, sett till själva landytan.

 Här hittar man flera mycket sällsynta arter som till exempel jättelaven vars bål kan bli flera decimeter stor. I Biskopstorps skogar lever även ovanliga skalbaggar, liksom många mossor, svampar och fåglar. I dagsläget är över 100 rödlistade arter (det vill säga arter som är hotade eller nära hotade) kända från området!

I Biskopstorp pågår även omfattande åtgärder när det gäller friluftslivet. Vill man upptäcka det stora reservatet kan man utgå ifrån det gamla Kronotorpet, intill Kroksjön. Här kan man välja att gå någon av de tre vandringslederna. Längs ett par av stigarna finns informationsskyltar uppsatta som berättar om Biskopstorp historia, naturvärden och om de olika skötselmetoder som används för att ställa om granplantagerna till ädellövskog.

För mer info kolla in www.lansstyrelsen.se

Kvibille Mejeri

Kvibille Mejeri Kvibille Mejeri

Kvibille Mejeri - Västkust blir Ostkust

På Gästgivaregården serverar och försäljer vi de fantastiskt välsmakande ostarna som produceras ett par hundra meter ifrån oss!

Pilgrim Halland

Nu har Halland åter blivit en del av det europeiska pilgrimsnätet. Varje år vandrar hundratusentals människor längs de gamla pilgrimslederna från norska Nidaros till spanska Santiago de Compostela. Pilgrim Halland väcker nu nytt liv i de legendariska leder och vägar som förde medeltida pilgrimer till de halländska kyrkorna och heliga källorna. Välkomna att vandra!